ردیف کارگاه نام رشته نام مربی نوبت جنسیت روزهای هفته زمان(ساعت) شروع ثبت نام پایان ثبت نام تاریخ مصاحبه
۱ شبکه آموزش مقدماتی شبکه های کامپیوتری + compTIA Network مهدی ظل انوار مجازی آقایان فرد ۳۰ ۰۰/۰۹/۰۷ ۰۰/۰۹/۲۷ ندارد
۲ هوشمند سازی ساختمان اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان زوج ۶۴ ۰۰/۰۹/۰۲ ۰۰/۱۰/۰۲ ۰۰/۱۰/۰۴ ساعت 09
۳ درب های اتوماتیک نصب سیستمهای اعلام سرقت صادق اله دادی صبح آقایان هر روز ۶۴ ۰۰/۰۹/۰۱ ۰۰/۰۹/۲۳ ۰۰/۰۹/۲۴ ساعت 09
۴ پنوماتیک توليد هوا و کنترل سيلندر ها مجید اسماعیل زاده صبح آقایان هر روز ۸۵ ۰۰/۰۸/۲۵ ۰۰/۰۹/۰۶ ۰۰/۰۹/۰۶ ساعت 08
۵ انرژی خورشیدی طراحی سیستمهای فتوولتاییک محمد حسن پیر سلامی صبح مختلط زوج ۳۰۲ ۰۰/۰۹/۰۱ ۰۰/۰۹/۱۰ ۰۰/۰۹/۱۴ ساعت 09
۶ الکترونیک خودرو مبانی برق و الکترونیک خودرو حسن کشاورز صبح آقایان هر روز ۸۰ ۰۰/۰۸/۲۲ ۰۰/۰۹/۱۰ ۰۰/۰۹/۱۰ ساعت -9
۷ هوشمند سازی ساختمان کارآفرینی با رویکرد kab سطح مقدماتی فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان فرد ۵۰ ۰۰/۰۸/۱۲ ۰۰/۰۹/۱۳ ۰۰/۰۹/۱۴ ساعت 09
۸ PLC درجه 2 کارورplc درجه 2 مهران ابراهیمی صبح آقایان زوج ۲۷۲ ۰۰/۰۹/۰۱ ۰۰/۰۹/۰۹ ۰۰/۰۹/۱۰ ساعت 09
۹ درب های اتوماتیک دوره مجازی آشنایی با تجهیزات دوربین مداربسنه ، اعلام سرقت و درب بازکن اتوماتیک صادق اله دادی مجازی مختلط هر روز ۵۰ ۰۰/۰۸/۰۶ ۰۰/۰۸/۳۰ ندارد
۱۰ پنوماتیک توليد هوا و کنترل سيلندر ها مجید اسماعیل زاده صبح آقایان هر روز ۸۵ ۰۰/۰۸/۰۱ ۰۰/۰۸/۰۷ ۰۰/۰۸/۰۸ ساعت 08
۱۱ شبکه آموزش دوره میکروتیک MTCNA مهدی ظل انوار صبح آقایان فرد ۶۴ ۰۰/۰۷/۲۸ ۰۰/۰۸/۰۸ ۰۰/۰۸/۰۸ ساعت 09
۱۲ کارآفرینی آموزش کارآفرینی (kab) محمد کاظم شمس صبح مختلط زوج ۵۰ ۰۰/۰۷/۲۴ ۰۰/۰۸/۲۹ ۰۰/۰۸/۳۰ ساعت 12
۱۳ کارآفرینی معامله گر بورس و اوراق بهادار محمد کاظم شمس صبح مختلط زوج ۵۴ ۰۰/۰۷/۲۴ ۰۰/۰۸/۲۲ ۰۰/۰۸/۲۳ ساعت 12
۱۴ کارآفرینی معامله گری ارزهای دیجیتال محمد کاظم شمس صبح مختلط زوج ۳۰ ۰۰/۰۷/۲۴ ۰۰/۰۸/۰۸ ۰۰/۰۸/۰۹ ساعت 12
۱۵ کارآفرینی آموزش کارآفرینی (kab) محمد کاظم شمس صبح مختلط زوج ۵۰ ۰۰/۰۸/۲۲ ۰۰/۱۰/۲۹ ۰۰/۰۸/۱۶ ساعت 12
۱۶ شبکه دوره جامع طراح وب سایت بدون پیشنیاز های برنامه نویسی مهدی ظل انوار صبح آقایان فرد ۳۷۰ ۰۰/۰۷/۲۱ ۰۰/۰۷/۳۰ ۰۰/۰۷/۲۹ ساعت 09
۱۷ هوشمند سازی ساختمان اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان زوج ۶۴ ۰۰/۰۷/۱۷ ۰۰/۰۸/۱۷ ۰۰/۰۸/۱۸ ساعت 09
۱۸ شبکه آموزش مقدماتی شبکه های کامپیوتری + compTIA Network مهدی ظل انوار مجازی آقایان زوج ۳۰ ۰۰/۰۷/۱۷ ۰۰/۰۷/۲۴ ندارد
۱۹ ابزار دقیق ابزاردقیق و سنسور ها و اکچیتورها اردشیر رستمی پور فرد صبح آقایان هر روز ۲۸۰ ۰۰/۰۷/۱۰ ۰۰/۰۷/۳۰ ۰۰/۰۸/۰۱ ساعت 08
۲۰ درب های اتوماتیک دوره مجازی آشنایی با تجهیزات دوربین مداربسنه ، اعلام سرقت و درب بازکن اتوماتیک صادق اله دادی مجازی مختلط زوج ۵۰ ۰۰/۰۷/۰۳ ۰۰/۰۷/۳۰ ندارد
۲۱ پنوماتیک توليد هوا و کنترل سيلندر ها مجید اسماعیل زاده صبح آقایان زوج ۸۵ ۰۰/۰۶/۲۰ ۰۰/۰۷/۰۷ ۰۰/۰۷/۰۷ ساعت 08
۲۲ شبکه آموزش مقدماتی شبکه های کامپیوتری + compTIA Network مهدی ظل انوار مجازی آقایان زوج ۳۰ ۰۰/۰۶/۲۷ ۰۰/۰۷/۰۵ ندارد
۲۳ شبکه آموزش دوره میکروتیک MTCNA مهدی ظل انوار مجازی آقایان فرد ۶۴ ۰۰/۰۶/۲۰ ۰۰/۰۶/۳۱ ندارد
۲۴ هوشمند سازی ساختمان اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان زوج ۶۴ ۰۰/۰۶/۱۳ ۰۰/۰۷/۱۳ ۰۰/۰۷/۱۷ ساعت 09
۲۵ هوشمند سازی ساختمان کارآفرینی با رویکرد kab سطح مقدماتی فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان فرد ۵۰ ۰۰/۰۶/۱۳ ۰۰/۰۷/۱۳ ۰۰/۰۷/۱۷ ساعت 09
۲۶ مبانی برق مدارهای ساده الکتریکی و الکترونیکی خودرو حسن کشاورز صبح آقایان هر روز ۱۱۰ ۰۰/۰۶/۱۳ ۰۰/۰۶/۲۰ ۰۰/۰۶/۲۰ ساعت -9
۲۷ شبکه آموزش مقدماتی شبکه های کامپیوتری + compTIA Network مهدی ظل انوار مجازی آقایان زوج ۳۰ ۰۰/۰۶/۱۰ ۰۰/۰۶/۱۷ ندارد
۲۸ PLC درجه 2 کارورplc درجه 2- مهران ابراهیمی صبح آقایان هر روز ۲۷۲ ۰۰/۰۶/۰۹ ۰۰/۰۶/۱۴ ۰۰/۰۶/۱۵ ساعت 09
۲۹ پنوماتیک توليد هوا و کنترل سيلندر ها مجید اسماعیل زاده صبح آقایان زوج ۸۵ ۰۰/۰۶/۰۶ ۰۰/۰۶/۱۲ ۰۰/۰۶/۱۳ ساعت 08
۳۰ درب های اتوماتیک دوره مجازی آشنایی با تجهیزات دوربین مداربسنه ، اعلام سرقت و درب بازکن اتوماتیک صادق اله دادی مجازی مختلط هر روز ۵۰ ۰۰/۰۶/۰۱ ۰۰/۰۶/۳۱ ندارد
۳۱ شبکه آموزش مقدماتی شبکه های کامپیوتری + compTIA Network مهدی ظل انوار مجازی آقایان زوج ۳۰ ۰۰/۰۵/۲۱ ۰۰/۰۵/۲۸ ندارد
۳۲ الکترونیک خودرو مبانی برق و الکترونیک خودرو حسن کشاورز صبح آقایان زوج ۸۰ ۰۰/۰۵/۱۲ ۰۰/۰۵/۱۸ ۰۰/۰۵/۱۸ ساعت -9
۳۳ شبکه آموزش دوره میکروتیک MTCNA مهدی ظل انوار مجازی آقایان فرد ۶۴ ۰۰/۰۵/۱۰ ۰۰/۰۵/۲۴ ندارد
۳۴ هوشمند سازی ساختمان اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان هر روز ۶۴ ۰۰/۰۵/۰۳ ۰۰/۰۵/۱۷ ۰۰/۰۵/۱۷ ساعت 09
۳۵ درب های اتوماتیک دوره مجازی آشنایی با تجهیزات دوربین مداربسنه ، اعلام سرقت و درب بازکن اتوماتیک صادق اله دادی مجازی مختلط زوج ۵۰ ۰۰/۰۵/۰۲ ۰۰/۰۵/۳۱ ندارد
۳۶ شبکه آموزش مقدماتی شبکه های کامپیوتری + compTIA Network مهدی ظل انوار مجازی مختلط زوج ۳۰ ۰۰/۰۴/۲۹ ۰۰/۰۵/۱۰ ندارد
۳۷ برق صنعتی برق کار صنعتی مهدی گودرزی صبح آقایان هر روز ۵۲۰ ۰۰/۰۴/۲۸ ۰۰/۰۵/۱۰ ۰۰/۰۵/۱۰ ساعت 09
۳۸ مبانی برق مبانی برق و الکترونیک محمد امین فخاری زاده شیرازی مجازی آقایان هر روز ۱۵۰ ۰۰/۰۴/۲۸ ۰۰/۰۵/۱۶ ندارد
۳۹ پنوماتیک توليد هوا و کنترل سيلندر ها مجید اسماعیل زاده صبح آقایان زوج ۸۵ ۰۰/۰۵/۰۱ ۰۰/۰۵/۰۷ ۰۰/۰۵/۰۷ ساعت 08
۴۰ انرژی خورشیدی طراح سیستمهای فتوولتاییک محمد حسن پیر سلامی صبح آقایان زوج ۳۰۲ ۰۰/۰۴/۱۴ ۰۰/۰۴/۲۸ ۰۰/۰۴/۲۸ ساعت 09
۴۱ درب های اتوماتیک دوره مجازی آشنایی با تجهیزات دوربین مداربسنه ، اعلام سرقت و درب بازکن اتوماتیک صادق اله دادی صبح مختلط هر روز ۵۰ ۰۰/۰۴/۱۳ ۰۰/۰۵/۰۱ ن/د/ا ساعت د
۴۲ شبکه آموزش دوره میکروتیک MTCNA مهدی ظل انوار صبح آقایان فرد ۶۴ ۰۰/۰۴/۰۸ ۰۰/۰۴/۱۳ ۰۰/۰۴/۱۳ ساعت 09
۴۳ هوشمند سازی ساختمان اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان زوج ۶۴ ۰۰/۰۴/۰۶ ۰۰/۰۵/۰۵ ۰۰/۰۵/۰۶ ساعت 09
۴۴ ابزار دقیق ابزاردقیق و سنسور ها و اکچیتورها اردشیر رستمی پور فرد صبح آقایان زوج ۲۸۰ ۰۰/۰۴/۰۲ ۰۰/۰۴/۳۱ ۰۰/۰۵/۰۴ ساعت 09
۴۵ الکترونیک خودرو مدارهای ساده الکتریکی و الکترونیکی خودرو حسن کشاورز صبح آقایان هر روز ۱۱۰ ۰۰/۰۳/۲۶ ۰۰/۰۴/۰۸ ۰۰/۰۴/۰۹ ساعت 10
۴۶ درب های اتوماتیک دوره مجازی آشنایی با تجهیزات دوربین مداربسنه ، اعلام سرقت و درب بازکن اتوماتیک صادق اله دادی مجازی مختلط هر روز ۵۰ ۰۰/۰۳/۲۴ ۰۰/۰۴/۱۳ ندارد
۴۷ پنوماتیک توليد هوا و کنترل سيلندر ها مجید اسماعیل زاده صبح آقایان زوج ۸۵ ۰۰/۰۳/۱۹ ۰۰/۰۳/۲۵ ۰۰/۰۳/۲۵ ساعت 08
۴۸ شبکه آموزش مقدماتی شبکه های کامپیوتری + compTIA Network مهدی ظل انوار مجازی مختلط زوج ۳۰ ۰۰/۰۳/۲۳ ۰۰/۰۴/۰۱ ندارد
۴۹ هوشمند سازی ساختمان آموزش اجرای مدیریت هوشمند ساختمان فقط مخصوص ثبت نام شدگان صنف الکتریک فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان زوج ۶۴ ۰۰/۰۳/۱۱ ۰۰/۰۴/۱۱ ۰۰/۰۳/۱۲ ساعت 10
۵۰ PLC درجه 2 کارورplc درجه 2- مهران ابراهیمی صبح آقایان هر روز ۲۷۲ ۰۰/۰۳/۱۲ ۰۰/۰۳/۱۸ ۰۰/۰۳/۱۹ ساعت 09
۵۱ شبکه آموزش دوره میکروتیک MTCNA مهدی ظل انوار صبح آقایان فرد ۶۴ ۰۰/۰۳/۲۵ ۰۰/۰۳/۰۸ ۰۰/۰۳/۰۸ ساعت 08
۵۲ شبکه آموزش مقدماتی شبکه های کامپیوتری + compTIA Network مهدی ظل انوار مجازی آقایان زوج ۳۰ ۰۰/۰۳/۲۵ ۰۰/۰۳/۰۸ ندارد
۵۳ درب های اتوماتیک دوره مجازی آشنایی با تجهیزات دوربین مداربسنه ، اعلام سرقت و درب بازکن اتوماتیک صادق اله دادی مجازی مختلط هر روز ۵۰ ۰۰/۰۲/۲۵ ۰۰/۰۳/۱۷ ندارد
۵۴ هوشمند سازی ساختمان اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان زوج ۶۴ ۰۰/۰۲/۱۱ ۰۰/۰۳/۱۱ ۰۰/۰۳/۱۷ ساعت 09
۵۵ هوشمند سازی ساختمان کارآفرینی با رویکرد kab سطح مقدماتی فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان فرد ۵۰ ۰۰/۰۲/۱۱ ۰۰/۰۳/۱۱ ۰۰/۰۳/۱۷ ساعت 09
۵۶ الکترونیک خودرو مدارهای ساده الکتریکی و الکترونیکی خودرو حسن کشاورز مجازی مختلط فرد ۱۱۰ ۰۰/۰۲/۰۸ ۰۰/۰۲/۱۷ ندارد
۵۷ مبانی برق مبانی برق و الکترونیک محمد امین فخاری زاده شیرازی مجازی آقایان هر روز ۱۵۰ ۰۰/۰۲/۱۵ ۰۰/۰۲/۲۵ ندارد
۵۸ پنوماتیک آشنایی با اجزاء اصلی پنوماتیک مجید اسماعیل زاده صبح آقایان هر روز ۳۰ ۰۰/۰۲/۰۶ ۰۰/۰۲/۱۶ ۰۰/۰۲/۱۶ ساعت 09
۵۹ پنوماتیک آشنایی با اجزاء اصلی پنوماتیک مجید اسماعیل زاده مجازی آقایان زوج ۳۰ ۰۰/۰۲/۱۸ ۰۰/۰۲/۳۰ ندارد
۶۰ درب های اتوماتیک دوره مجازی آشنایی با تجهیزات دوربین مداربسنه ، اعلام سرقت و درب بازکن اتوماتیک صادق اله دادی مجازی مختلط هر روز ۵۰ ۰۰/۰۲/۰۴ ۰۰/۰۲/۲۴ ندارد
۶۱ هوشمند سازی ساختمان تکمیل ظرفیت دوره های کارآفرینی و هوشمند سازی ساختمان فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان هر روز ۶۰ ۰۰/۰۱/۲۹ ۰۰/۰۲/۰۸ ۰۰/۰۲/۰۸ ساعت 09
۶۲ درب های اتوماتیک دوره مجازی آشنایی با تجهیزات دوربین مداربسنه ، اعلام سرقت و درب بازکن اتوماتیک صادق اله دادی مجازی مختلط هر روز ۵۰ ۰۰/۰۱/۲۰ ۰۰/۰۲/۰۳ ندارد
۶۳ ابزار دقیق سنسور های ابزار دقیق و کالیبراسیون اردشیر رستمی پور فرد صبح آقایان زوج ۲۰۰ ۰۰/۰۱/۱۷ ۰۰/۰۲/۱۵ ۰۰/۰۲/۱۵ ساعت 09
۶۴ شبکه آموزش دوره میکروتیک MTCNA مهدی ظل انوار صبح آقایان هر روز ۶۴ ۰۰/۰۱/۱۶ ۰۰/۰۱/۲۳ ۰۰/۰۱/۲۳ ساعت 09
۶۵ هوشمند سازی ساختمان کارآفرینی با رویکرد kab سطح مقدماتی فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان هر روز ۵۰ ۰۰/۰۱/۱۶ ۰۰/۰۱/۲۴ ۰۰/۰۱/۲۵ ساعت 09
۶۶ هوشمند سازی ساختمان اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان هر روز ۶۴ ۰۰/۰۱/۱۶ ۰۰/۰۱/۲۴ ۰۰/۰۱/۲۵ ساعت 09
۶۷ کارآفرینی معامله گر بورس و اوراق بهادار محمد کاظم شمس صبح خانم ها زوج ۵۴ ۹۹/۱۲/۲۰ ۰۰/۰۱/۱۵ ۰۰/۰۱/۱۶ ساعت 09
۶۸ الکترونیک خودرو مبانی برق و الکترونیک خودرو حسن کشاورز صبح آقایان هر روز ۸۰ ۱۲/۱۴/ ۰۰/۰۱/۱۴ ۰۰/۰۱/۱۵ ساعت 09
۶۹ پنوماتیک توليد هوا و کنترل سيلندر ها مجید اسماعیل زاده صبح آقایان فرد ۸۵ ۹۹/۱۱/۲۷ ۱۴/۰۰/۰۲ ن/د/ا ساعت د
۷۰ شبکه آموزش مقدماتی شبکه های کامپیوتری + compTIA Network مهدی ظل انوار صبح مختلط هر روز ۳۰ ۹۹/۱۱/۲۱ ۹۹/۱۱/۲۸ ۹۹/۱۱/۲۸ ساعت 09
۷۱ برق صنعتی برق کار صنعتی مهدی گودرزی صبح آقایان هر روز ۵۲۰ ۹۹/۱۱/۲۰ ۹۹/۱۱/۲۷ ۹۹/۱۱/۲۸ ساعت 09
۷۲ PLC درجه 2 کارورplc درجه 2- مهران ابراهیمی صبح آقایان هر روز ۲۷۲ ۹۹/۱۱/۲۰ ۹۹/۱۱/۲۸ ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت 08
۷۳ هوشمند سازی ساختمان اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان فرهاد روشن ضمیر صبح آقایان فرد ۶۴ ۹۹/۱۱/۲۶ ۹۹/۱۲/۲۸ ۹۹/۱۱/۲۵ ساعت 09
۷۴ ابزار دقیق سنسور های ابزار دقیق و کالیبراسیون اردشیر رستمی پور فرد صبح آقایان هر روز ۲۰۰ ۹۹/۱۱/۱۸ ۰۰/۰۱/۲۸ ۹۹/۱۱/۱۸ ساعت 08
۷۵ شبکه آموزش مقدماتی شبکه های کامپیوتری + compTIA Network مهدی ظل انوار مجازی مختلط هر روز ۳۰ ۹۹/۱۱/۱۲ ۹۹/۱۱/۲۱ ندارد
۷۶ انرژی خورشیدی طراح سیستم های فتوولتاییک محمد حسن پیر سلامی صبح مختلط زوج ۳۰۲ ۹۹/۱۰/۲۷ ۰۰/۰۱/۳۰ ۹۹/۱۰/۲۴ ساعت 09
۷۷ درب های اتوماتیک تجهیزات دوربین های مداربسته،درب های اتومات و سیستم های اعلام سرقت صادق اله دادی مجازی مختلط زوج ۵۰ ۹۹/۱۰/۱۷ ۹۹/۱۱/۰۸ ندارد
۷۸ الکترونیک خودرو مبانی برق و الکترونیک خودرو حسن کشاورز صبح آقایان زوج ۸۰ ۹۹/۱۰/۱۵ ۹۹/۱۱/۲۰ ۹۹/۱۰/۱۳ ساعت 09
۷۹ پنوماتیک پنوماتیک(تولید هوا و کنترل سیلندرها) مجید اسماعیل زاده صبح آقایان زوج ۸۵ ۹۹/۱۰/۲۰ ۹۹/۱۱/۲۰ ۹۹/۱۱/۲۰ ساعت 09
۸۰ هوشمند سازی ساختمان هوشمندسازی ساختمان (bms) فرهاد روشن ضمیر مجازی مختلط زوج ۴۰ ۹۹/۱۰/۰۸ ۹۹/۱۰/۲۷ ندارد
۸۱ هوشمند سازی ساختمان کارآفرینی (kab) فرهاد روشن ضمیر مجازی آقایان زوج ۵۰ ۹۹/۰۸/۱۲ ۹۹/۰۹/۰۳ ندارد